Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DEJAVNOST INŠPEKCIJE ZA LOVSTVO IN RIBIŠTVO

 

 

Inšpekcija za lovstvo nadzira spoštovanje določil zakona o divjadi in lovstvu, zakona o ohranjanju narave in zakona o zaščiti živali ter na njihovi podlagi izdanih podzakonskih aktov. Inšpektorji nadzirajo izvajanje koncesijskih pogodb, vodenje evidenc, delo lovsko čuvajske službe, izvajanje lova, uporabo lovskega orožja, izvajanje lovskogojitvenih načrtov, izvajanje ukrepov za preprečevanje škod, poslovanje v lovskih organizacijah, različne dejavnosti v okolju divjadi, zadrževanje divjadi v ujetništvu, spuščanje psov brez nadzora v prosto naravo, polhanje, sokolarjenje itd.

 
Inšpekcija za ribištvo nadzira izvajanje ribolova na morju in v sladkih vodah, izvajanje ribiškogojitvenih načrtov in poslovanje v ribiških družinah in Zavodu za ribištvo, trgovanje z ribiškimi proizvodi, itd.

 
Inšpekcija za lovstvo in ribištvo opravlja tudi nadzor tudi pri preparatorjih, imetnikih živali zavarovanih vrst in ukrepa ob posegih v naravni razvoj živali zavarovanih vrst.

 
Inšpektorji vodijo inšpekcijske  postopke in izrekajo ukrepe po zakonu o inšpekcijskem nadzoru. Inšpekcijski organi so po zakonu o prekrških od leta 2005 dalje tudi prekrškovni organi, ki v zvezi z ugotovljenimi kršitvami proti kršiteljem ukrepajo v t.i. hitrem postopku in izrekajo sankcije z odločbo o prekršku (opomin, globa) ali izdajo plačilnega naloga, v kolikor ugotovijo kršitev na kraju samem.