Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZVAJANJE DEL V GOZDOVIH

Že sam 19 člen »Zakona o gozdovih« skupaj s »Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih« opredeljuje kdo in pod kakšnimi pogoji lahko izvaja dela v gozdovih. Tako lahko dela opravlja:

  1. lastnik gozda, pri tem pa mu lahko pomagajo njegovi zakoniti dediči ter njihovi zakonci in druge fizične osebe v obliki medsosedske pomoči;
  2. registrirana fizična ali pravna oseba - izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane minimalne pogoje.


Med tem, ko lastnike gozdov in ostale navedene pod točko ena »Pravilnik« ne zajema morajo ostali izvajalci izpolnjevati minimalne pogoje. Minimalni pogoji za izpolnjevanje del v gozdovih zajemajo tako strokovno usposobljenost kot tudi pogoje, ki jih za varno delo določajo predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.


Dolžnost izvajalcev je, da morajo preden prvič začnejo izvajati dela v gozdovih za katera so pridobili dovoljenje, pristojni gozdarski inšpekciji priložiti dokazila o strokovni usposobljenosti delavcev in dokazila, potrebna za izvajanje del po predpisih, ki urejajo varnost in zdravje pri delu za delavce, delovno opremo in osebno varovalno opremo.
Gozdarska inšpekcije na podlagi predloženih dokazil izvajalcev redno dopolnjuje seznam izvajalcev del v gozdovih, ki izpolnjujejo minimalne pogoje ter seznam izvajalcev del, ki jim je bila z odločbo prepovedano opravljati dejavnost.

 

Inšpekcija nadzoruje tudi izvajalce del v gozdovih in tukaj objavljamo tudi seznam ustreznih izvajalcev del v gozdovih, kot tudi izvajalce, ki ne izpolnjujejo pogojev za delo v gozdovih.

 

 

Seznam izvajalcev del v gozdovih:

 

 

 

OSNOVNA ZAKONODAJA

Zakon o gozdovih (ZG)

Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih

 

POVEZAVE

Gozdarska inšpekcija