Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NADZOR SLEDLJIVOSTI LESA

Nadzor sledljivosti in uporabe sistema potrebne skrbnosti pri subjektih, ki na trg dajejo gozdno lesne sortimente iz slovenskih gozdov

Gozdarska inšpekcija bo v skladu z »Načrtom pregledov izpolnjevanja zahtev iz Uredbe (EU) 995/2010, ki se nanašajo na dajanje gozdnih lesnih sortimentov iz slovenskih gozdov in trgovanje z njimi« izvajala nadzor nad izpolnjevanjem Uredbe 995/2010.
Predmet nadzora je sistem potrebne skrbnosti pri subjektih, ki so zavezanci za izpolnjevanje Uredbe. Zavezanci so fizične in pravne osebe, ki so lastniki, zakupniki ali koncesionarji gozdov ter kupci lesa na panju in trgovci z gozdno lesnimi sortimenti.
 
Gozdarska inšpekcija bo periodično na vsakih pet let vršila redni nadzor pri lastnikih katerih gozdna posest presega 500 hektarjev, pri koncesionarjih v državnih gozdovih, zakupnikih gozda ter pri kupcih lesa na panju. Nadaljnje bo gozdarska inšpekcija vršila redni nadzor pri 140 naključno izbranih lastnikih gozdne posesti pod 500 hektarjev pri čemer bo nadzor v gozdnogospodarskih območjih z nadpovprečnim nedovoljenim posekom povečan. Trgovci z gozdno lesnimi sortimenti bodo zajeti v nadzora na podlagi izbora podatkov iz evidenčnih listov ter listin o uporabi in prometu z gozdno lesnimi sortimenti. Pri čemer se bo pri izbranih trgovcih dodatno preverila tudi izbrana dobavna veriga.
Dodatni, izredni nadzor izvrševanje Uredbe 995/2010 se bo vršil ob kršitvah Zakona o gozdovih.

 

Več o sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov si lahko preberete na spletnih straneh MKGP:

 

 

 

ZAKONODAJA 

Zakon o gozdovih

Uredba (EU) št. 995/2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode

 

POVEZAVE

Gozdarska inšpekcija