Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RABA GOZDA

Stvarno pravni zakonik določa, da lahko vsakdo pridobi lastninsko pravico na gozdnih sadežih, gobah in drugih prosto rastočih rastlinah, pod pogoji, ki jih določa zakon.
Po »Zakonu o gozdovih« je raba gozda skupni izraz za izkoriščanje funkcij gozdov in je dovoljena tudi nelastnikom gozdov (nabiranje gob, plodov gozdnega drevja in drugih rastlin, ki rastejo v gozdovih, nabiranje zelnatih rastlin in njihovih delov, čebelarjenje, gibanje po gozdovih, rekreacija v gozdu ipd.). Lastnik gozda mora, dovoliti v svojem gozdu čebelarjenje ter lov in rekreativno nabiranje plodov, zelnatih rastlin, gob in prosto živečih živali v skladu s predpisi. Predpisi kot je »Pravilnik o varstvu gozdov« pa koriščenje gozdnih dobrin regulirajo.
 

Posamezni obiskovalec gozda lahko v smislu rekreativnega nabiranja za lastne potrebe nabere dnevno največ:

  • 2 kg gob, razen gob, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo samoniklih gliv;
  • 2 kg plodov, mahov in kostanja;
  • 1 kg zelnatih rastlin, razen rastlin, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo zavarovanih rastlinskih vrst. 

 
Šteje se, da obiskovalec gozda pri rekreativnem nabiranju plodov, zelnatih rastlin ali gob ogroža funkcije gozda, če:

  • nabira drevesne plodove, semena, cvetje ali vejevje tako, da se površina krošnje drevesa zmanjša za več kot 30 % in če je morebitno obvejevanje drevesa opravljeno na način, da rez ni gladek;
  • pri izkoriščanju grmovnic v grmu pusti manj kot 30 % živih poganjkov razen v primerih, ko je z gojitvenim načrtom določeno drugače;
  • nabira zelnate rastline tako, da se odstrani več kot 30 % rastlin oziroma več kot vsaka tretja rastlina;
  • nabira mahove tako, da se odstranijo z več kot 20 % površine, ki jo mahovi poraščajo.

 

Nabiranje se lahko prepove ali omeji:

  • v gozdovih, v katerih bi se z nabiranjem živali, plodov, gob ali rastlin ogrožala katera koli rastlinska ali živalska vrsta oziroma funkcija gozdov;
  • v gozdovih, kjer lastnik drevje goji tudi zaradi plodov drugim nabiranje takih plodov prepove.

 

  

ZAKONODAJA

Zakon o gozdovih

Zakon o ohranjanju narave

Pravilnik o varstvu gozdov

Uredba o varstvu samoniklih gliv

Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv

 

POVEZAVE

Gozdarska inšpekcija