Skoči na vsebino

NOVICA

Spremljanje socialnih omrežij in internetnih strani kot učinkovit način odkrivanja in preprečevanja kršitev

V času globalizacije sveta z uporabo interneta in socialnih omrežij so določeni podatki v trenutku dosegljivi komurkoli. S pravim pristopom in relativno majhnim trudom je mogoče pridobiti podatke, za katere smo včasih potrebovali zelo visoke vložke v obliki dela, časa in denarja.

Že pred časom smo zato na Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Inšpekciji za lovstvo in ribištvo, začeli tudi z naključnim spremljanjem teh medijev.  

Že v samem začetku smo lahko ugotovili kršitve Zakona o divjadi in lovstvu, kot so: zadrževanje divjadi v ujetništvu, lov divjadi ponoči, lov divjadi z uporabo umetnih virov svetlobe, nepravilno vodenje oz. opustitev vodenja evidenc, lov brez veljavne lovske izkaznice, vznemirjanje divjadi na krmiščih in tudi kršitve Zakona o zaščiti živali. Primer je neprimerna usmrtitev živali, mučenje živali itd.

Prav tako smo ugotavljali kršitve Zakona o ohranjanju narave kot so: vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju, lov zavarovanih vrst, posedovanje in prodaja zavarovanih živalskih vrst …

 

Do sedaj smo  v letošnjem letu odkrili  šestnajst takšnih primerov.

Vseh 16 kršitev smo obravnavali v skladu s svojimi pristojnostmi, kršitelje sankcionirali in kar je najpomembnejše, večkrat preprečili nadaljevanje oz. ponavljanje takšnih kršitev.

Rezultat učinkovitosti našega dela je tudi seznanjenost javnosti z možnostjo sankcioniranja tako ugotovljenih kršitev in posledično vedno več takojšnjih prijav v primeru zaznave prekrška.

mag. Jernej Marolt, inšpektor za lovstvo in ribištvo