Skoči na vsebino

NOVICA

Zaključek nagradnega natečaja Eko-paket 2017/2018 in predstavitev na stojnicah rezultatov projekta Odgovorno s hrano

Sejem Altermed, Celjski sejem, dvorana L

Sobota, 17.3.2018, 12.30

Spoštovani!

Dovolite mi, da vas prav lepo pozdravim tako v imenu našega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana, državne sekretarke mag. Tanje Strniša, kot tudi v lastnem imenu.

 

Še posebej želim pozdraviti vse mentorje in mentorice v vrtcih, v osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah, ki  skozi mrežo Eko šol na letošnje sejmu predstavljate  svoje dosedanje delo.

 

Še posebno topel pozdrav velja vsem otrokom, učencem in učenkam, dijakom in dijakinjam ter študentom in študentkam, ki ste sodelovali v nagradnem natečaju Eko – paket.
Pozdravljam pa tudi vse obiskovalce prireditve, ki s svojo prisotnostjo in zanimanjem upravičujete pomen naših aktivnosti.

 

Današnja prireditev tukaj na sejmu Altermed v Celju, kot zaključek nagradnega natečaja Eko – paket 2017/2018 in vaša bogata ter zanimiva predstavitev rezultatov  projekta  »Odgovorno s hrano«, kaže na to, da se zavedate pomena ekologije in sami s svojim vzgledom prispevate k izboljšanju stanja v Sloveniji  na tem področju.

 

Zavedamo se, da lahko sami zase in za našo družbo naredimo s tem, da naše najmlajše, otroke in mlade učimo, na kakšen način biti odgovoren do sebe, drugih, narave in okolja. Pri tem pa je seveda izjemno pomembno, da smo sami prvi in najboljši zgled. Tako gradimo celovit pristop k trajnostnemu razvoju, ki ga ne moremo doseči s posameznimi in ločenimi koraki, temveč s skupnimi prizadevanji in povezovanjem na različnih področjih.

 

V našem vsakdanjem življenju se srečujemo z množico izdelkov, ki se nam zdijo samoumevni in za katere se ne sprašujemo, od kod so, kje in kako so nastajali, iz česa so sestavljeni, kaj se zgodi po tem, ko izdelek uporabimo ali ga ne potrebujemo več. Mleko in sokovi so zagotovo eden takšnih izdelkov, ki so v naših hladilnikih in na mizah. Kaj pa se zgodi z embalažo, ko mleko in sokove spijemo? Ali se zavedamo, kako pomembno je, da embalažo odložimo v pravilen zabojnik? Na kaj s tem vplivamo, kako vplivamo, katere vire v naravi ohranimo? Kako s tem poskrbimo za svoje zdravje?

 

S temi vsebinami se ukvarja  projekt Eko-paket, namenjen ozaveščanju o pravilnem ravnanju z odpadno embalažo nasploh, s poudarkom na embalaži za mleko in sokove. Vsakodnevno življenje v vrtcih, šolah in naših domovih ter okoljsko ozaveščanje povezuje na ustvarjalen način, s spodbujanjem čim večjega sodelovanja otrok, mladih in staršev. In na tak način spodbuja pravilno ravnanje z odpadki na splošno.

 

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpiramo pobude in projekte, ki prispevajo k uresničevanju nacionalnih progamov in ciljev varovanja okolja in pridelave hrane. Prispevek programa Ekošola pri tem je nadvse pomemben, saj izvaja aktivnosti za okolju prijazen in zdrav način življenja, ki dejansko zaživijo in živijo med otroki. Kako raznolike so te aktivnosti in koliko ustvarjalnosti se skriva v njih, dokazujejo prav vsi razstavni prostori eko vrtcev in eko šol na sejmu Altermed, v letošnjem letu na temo ODGOVORNO S HRANO.

 

Želimo in upamo, da bo odgovorno prehranjevanje ter zdrava in lokalno pridelana hrana postala del vsakodnevnega jedilnika tako v vrtcih, šolah in drugih institucijah, seveda pa tudi v naših domovih. Zato čestitamo programu Ekošola za dosedanja prizadevanja in rezultate ter seveda želimo, da bodo otroci, mladi in njihovi mentorji pobudniki in nosilci takšnega načina življenja tudi v prihodnje.

 

Hvala.