Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vožnja v gozdu in nabiranje gozdnih sadežev

Nadzor nad spoštovanjem določb zakona o gozdovih in Zakona o ohranjanju narave

Prost dostop in vožnja v gozdu

Prost dostop v gozdove po »Zakonu o gozdovih« pomeni prosto hojo oseb po gozdu. Zakon lastnikom gozdov nalaga, da morajo v svojem gozdu dopustiti prost dostop, razen za primere pridobitne turistične oziroma pridobitne rekreativne dejavnosti.
Vožnjo v gozdovih zakon omejuje oz. prepoveduje. Tako je vožnja v gozdu zunaj gozdnih cest dovoljena le za gospodarjenje z gozdovi ali za reševanje ljudi oziroma premoženja.
Gozdne ceste praviloma lahko uporabljajo tudi drugi uporabniki, morajo pa biti označene, da so gozdne ceste in da jih drugi uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost. Uporabo gozdnih cest se lahko omeji. Z režimom uporabe se njena uporaba določi le za določen namen in za določene upravičence.

 

Nabiranje gob, plodov gozdnega drevja in drugih rastlin, ki rastejo v gozdovih, čebelarjenje, gibanje, rekreacija v gozdu

Stvarno pravni zakonik določa, da lahko vsakdo pridobi lastninsko pravico na gozdnih sadežih, gobah in drugih prosto rastočih rastlinah, pod pogoji, ki jih določa zakon.
Po »Zakonu o gozdovih« je raba gozda skupni izraz za izkoriščanje funkcij gozdov in je dovoljena tudi nelastnikom gozdov. Lastnik gozda mora, dovoliti v svojem gozdu čebelarjenje ter lov in rekreativno nabiranje plodov, zelnatih rastlin, gob in prosto živečih živali v skladu s predpisi. Predpisi kot je »Pravilnik o varstvu gozdov« pa koriščenje gozdnih dobrin regulirajo.

Posamezni obiskovalec gozda lahko v smislu rekreativnega nabiranja za lastne potrebe (ne za prodajo) nabere dnevno največ:

  • 2 kg gob, razen gob, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo samoniklih gliv (Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv, Ur. l. RS, št. 58/11). Način nabiranje gob pa določa Uredba o varstvu samoniklih gliv (Ur. l. RS, št. 57/98, 56/99 – ZON, 41/04 – ZVO-1 in 58/11):
    • prepovedana je takšna uporaba pripomočkov za nabiranje gob, ki lahko poškoduje rastišče ali podgobje;
    • gobe je treba grobo očistiti že na rastišču;
    • gobe je dovoljeno prenašati le v trdni in zračni embalaži;
  • 2 kg plodov, mahov in kostanja;
  • 1 kg zelnatih rastlin, razen rastlin, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo zavarovanih rastlinskih vrst.