Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

POOSTREN NADZOR NAD PRIDOBIVANJEM IN PRODAJO NOVOLETNIH OKRASNIH DREVES

Gozdarska inšpekcija v drugi polovici meseca decembra izvaja poostren nadzor nad pridobivanjem in prodajo okrasnih dreves, to so posekana gozdna drevesa, namenjena za okras ali praznovanje.

Okrasna drevesca iz gozdov lahko pridobivajo le lastniki gozdov oz. plantaž gozdnega drevja na podlagi odločbe, ki jo lastniku izda Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). Z njo so določene usmeritve in pogoji za pridobivanje okrasnih dreves.

Skladno z določbami Zakona o gozdovih sta prevoz in prodaja okrasnih dreves dovoljena, če je okrasno drevo opremljeno s plombo, iz katere sta razvidni izvorno gozdnogospodarsko območje in leto poseka. Plombe izdaja Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), v letošnjem letu so plombe rdeče barve. Plomba mora biti na okrasno drevo nameščena tako, da je ni mogoče sneti z drevesa. Ta določba velja tako za okrasna drevesa pridobljena v gozdu kot na plantažah gozdnega drevja namenjenih gojitvi okrasnih dreves. Manjše število nalepk (do 25) dobijo lastniki gozdov oz. plantaž gozdnega drevja pri Zavodu za gozdove Slovenije brezplačno.

Brez plombe ZGS so lahko le v lončkih rastoča drevesa, vse v Sloveniji neavtohtone drevesne vrste in uvožena okrasna drevesa, če ima prodajalec potrdilo, da ima plantažo takih dreves v tujini oz. potrdilo o nakupu pri drugem lastniku.

Skladno z določbami Zakona o ohranjanju narave in Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah, ki določa varstveni režim je prepovedano trganje, rezanje, ruvanje in odvzem iz narave, poškodovanje oz. ogrožanje obstoja zavarovanih vrst: tise (Taxus baccata), navadne bodike (Ilex aquifolium), širokolistne lobodike (Ruscus hypoglossum) in bodeča lobodika (Ruscus aculeatus).
Pri lobodikah je za osebno rabo (za količino šopka) dovoljeno nabiranje nadzemnih delov, prepovedano pa je nabiranje semen oz. plodov.

V skladu s predpisi, je dovoljeno rekreativno nabiranje mahu, tudi nelastnikom gozdov. Zaradi ohranjanja stabilnosti in trajnosti gozdov mora nabiralec pri nabiranju mahov upoštevati pogoje, ki jih določa Pravilnik o varstvu gozdov, ki dovoljuje nabiranje 2 kg mahu na dan na osebo. Mah se pri tem lahko odstrani z največ 1/5 (20 %) površine, ki jo prerašča.