Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

POOSTREN NADZOR NAD PRIDOBIVANJEM IN PRODAJO NOVOLETNIH OKRASNIH DREVES


Gozdarska inšpekcija v drugi polovici meseca decembra izvaja poostren nadzor nad pridobivanjem in prodajo okrasnih dreves, to so posekana gozdna drevesa, namenjena za okras ali praznovanje. Okrasna drevesca iz gozdov lahko...

Vožnja v gozdu in nabiranje gozdnih sadežev


Nadzor nad spoštovanjem določb zakona o gozdovih in Zakona o ohranjanju narave

KNJIGOVODSKE LISTINE V GOZDARSTVU


DOLOČBE IZ ZAKONA O GOZDOVIH ZA PREVOZNIKE GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV

Zaključek nagradnega natečaja Eko-paket 2017/2018 in predstavitev na stojnicah rezultatov projekta Odgovorno s hrano


Sejem Altermed, Celjski sejem, dvorana L Sobota, 17.3.2018, 12.30

DOBRA KMETIJSKA PRAKSA PRI GNOJENJU


Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v skladu s svojim preventivnim delovanjem opozarja kmetovalce naj upoštevajo in spoštujejo pogoje pravilnega gnojenja z živinskimi gnojili, v skladu z Uredbo o varstvu...

SANACIJA POSLEDIC VETROLOMA


V obdobju med 11. In 13. decembrom 2017 je močan veter povzročil izjemne poškodbe v gozdovih. Najbolj so bili poškodovani gozdovi na gozdnogospodarskih območjih Kočevje, Postojna, Nazarje in Slovenj Gradec, v katerih je ocena...

Psi naj bodo pod nadzorom


Ob visoki snežni odeji se divjad težje premika in za gibanje porabi  veliko energije. V takih razmerah ne more ubežati pred »hišnimi« ljubljenci.  Lastniki naj imajo pse pod nadzorom, da ne bo prihajalo do takih neljubih prizorov....