Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa: Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Sedež: Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana  

Odgovorna oseba organa: mag. Saša Dragar Milanovič, glavna inšpektorica

Davčna številka: 17924430

Matična številka: 2399261000

Podračun pri UJP: 01100 6300109972

Podračun za upravne takse IRSKGLR: 01100 8450103429

Podračun za denarne kazni za prekrške – globe IRSKGLR: 01100 8450047072

Podračun za stroške prekrškovnega postopka IRSKGLR – sodna taksa: 01100 8450048527

Podračun za IRSKGLR denarne kazni v upravni izvršbi: 01100 8450156391

E-naslov: irskglr.mkgp(at)gov.si

Telefon: (01) 434 5700

Telefaks: (01) 434 5717

 

Datum prve objave kataloga: 1. 10. 2013

Datum zadnje spremembe: 15. 8. 2016

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.ikglr.gov.si/         
Druge oblike kataloga: Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 58, Ljubljana.