Skoči na vsebino

GOZDARSKA INŠPEKCIJA

Dunajska cesta 58

1000 Ljubljana

 

Tel. 01/43 45 700

Fax. 01/43 45 717

 

Direktor gozdarske inšpekcije: Andrej Drašler

 

e-pošta: andrej.drasler(at)gov.si

 

 

Gozdovi so obnovljivo naravno bogastvo, ki poleg proizvodnih funkcij opravljajo še številne ekološke ter socialne funkcije. Pomen gozdovom daje tudi Ustava RS, ki v svojem 70. členu predpisuje, da se z zakonom določijo pogoji pod katerimi se gozdovi, kot naravno bogastvo smejo izkoriščati. »Zakon o gozdovih« predstavlja temeljni akt, ki ureja varstvo, gojenje, izkoriščanje, rabo ter razpolaganje z gozdovi. Gozdarska inšpekcija tako v okviru svojih zakonskih pooblastil in odgovornosti nadzoruje gospodarjenje v gozdovih in druge aktivnosti, ki se v njem izvajajo.

 

Gozdarska inšpekcija je ena izmed štirih inšpekcij, ki delujejo v Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Gozdarski inšpektorji so univerzitetni diplomirani inženirji gozdarstva z najmanj petletnimi izkušnjami v gozdarstvu in opravljenim strokovnim izpitom. V celoti ali delno opravlja delo gozdarskih inšpektorjev 17 zaposlenih, ki delujejo v osmih enotah inšpektorata in nadzorujejo gospodarjenje z gozdovi po gozdnogospodarskih območjih.