Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GOZDARSKA INŠPEKCIJA

Dunajska cesta 58

1000 Ljubljana

 

Tel. 01/43 45 700

Fax. 01/43 45 717

 

Direktor gozdarske inšpekcije: Andrej Drašler

 

e-pošta: andrej.drasler(at)gov.si

 

 

Gozdovi so obnovljivo naravno bogastvo, ki poleg proizvodnih funkcij opravljajo še številne ekološke ter socialne funkcije. Pomen gozdovom daje tudi Ustava RS, ki v svojem 70. členu predpisuje, da se z zakonom določijo pogoji pod katerimi se gozdovi, kot naravno bogastvo smejo izkoriščati. »Zakon o gozdovih« predstavlja temeljni akt, ki ureja varstvo, gojenje, izkoriščanje, rabo ter razpolaganje z gozdovi. Gozdarska inšpekcija tako v okviru svojih zakonskih pooblastil in odgovornosti nadzoruje gospodarjenje v gozdovih in druge aktivnosti, ki se v njem izvajajo.

 

Gozdarska inšpekcija je ena izmed štirih inšpekcij, ki delujejo v Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Gozdarski inšpektorji so univerzitetni diplomirani inženirji gozdarstva z najmanj petletnimi izkušnjami v gozdarstvu in opravljenim strokovnim izpitom. V celoti ali delno opravlja delo gozdarskih inšpektorjev 17 zaposlenih, ki delujejo v osmih enotah inšpektorata in nadzorujejo gospodarjenje z gozdovi po gozdnogospodarskih območjih.