Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KMETIJSKA INŠPEKCIJA

Dunajska cesta 58

1000 Ljubljana

 

Tel. 01/43 45 700

Fax. 01/43 45 717

 

Direktor kmetijske inšpekcije: mag. Andreja But

 

e-pošta: andreja.but(at)gov.si

 

 

Kmetijska inšpekcija nadzoruje izvajanje zakonov in ustreznih podzakonskih aktov, izdanih na podlagi teh zakonov. Osnovne naloge inšpekcije so varstvo kmetijskih zemljišč pred nenamensko rabo in onesnaženjem ter v odnosu do okolja,  spremljanje in nadzor rejskih ciljev v živinoreji vključno z identifikacijo in registracijo živali na kmetijskih gospodarstvih, nadzor investicij razvoja podeželja in neposrednih podpor v kmetijstvu po izplačilih, nadzor dopolnilne dejavnosti na kmetiji, preverjanje pravilnosti podatkov v uradnih registrih ministrstva za kmetijstvo, nadzor kakovosti mineralnih gnojil v prometu ter nadzor GSO pri soobstoju kmetijskih rastlin. Hkrati z omenjenimi nalogami kmetijska inšpekcija daje poseben poudarek nadzoru pogojev dobre kmetijske prakse pri gnojenju ter pravilni rabi fitofarmacevtskih sredstev  na vodovarstvenih območjih s podtalnico, ter spoštovanju načel varovanja okolja še posebej ko gre za rabo živinskih gnojil in urejenosti skladiščnih kapacitet. Preverja tudi pravilno rabo digesterskega ostanka iz bioplinarn  na kmetijskih zemljiščih, pri čemer se preverjajo tudi živalski stranski proizvodi. Preverja se tudi status dobrega gospodarja pri obdelanosti kmetijskih zemljišč.

 

Kmetijska inšpekcija jemlje tudi različne vzorce tal, vode iz namakalnih sistemov, kmetijskih pridelkov in reprodukcijskega materiala za zavarovanje dokazov v inšpekcijskem postopku. Prav tako v mejnih primerih sodeluje tudi z drugimi inšpekcijami, pristojnimi za področja okolja, gradbeništva, zdravja, veterine ter tržno in davčno inšpekcijo. Koordinacije v teh primerih vodi inšpekcijski svet in ministrstvo za pravosodje in javno upravo. Inšpektorji so pri svojem delu dobro opremljeni, poslužujejo se tudi številnih registrov in aplikacij v podporo pri njihovem delu.

  

* * *