Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INŠPEKCIJA ZA KAKOVOST ŽIVIL - ARHIVSKE VSEBINE

ARHIVSKE VSEBINE - OD 1. 1. 2013 V PRISTOJNOSTI UVHVVR

 

 

Parmova ul. 33

1000 Ljubljana

Slovenija

 

Tel. 01/43 45 700

Fax. 01/43 45 717

 

Vodja inšpekcije za kakovost živil:

Nadja Škrk

e-pošta: Nadja.Skrk(at)gov.si

 

Namestnica vodje:

Viktorija Belšak

e-pošta: Viktorija.Belsak(at)gov.si

 

Inšpekcije za kakovost živil (IKŽ) opravlja zaradi varovanja javnega zdravja in interesov potrošnikov, kot javnega interesa, uradni nadzor nad izvajanjem in spoštovanjem zakonov in drugih predpisov na področju varnosti živil.

Področje delokroga IKŽ lahko razdelimo na dva skopa:

I.sklop varnost živil neživalskega izvora, kot je prikazano v spodnji tabeli

II.sklop kakovost živil živalskega in neživalskega izvora v vseh delih živilske verige

 

Pristojnost IRSKGHO za izvajanje inšpekcijskega nadzor na področju varnosti živil neživalskega izvora

Del živilske verige

Uvoz

Primarna pridelava

Predelava / Proizvodnja

Distribucija

-----------------

Trgovina na veliko

Distribucija

----------------

Prodaja na drobno razen javne prehrane3

Inšpektorji IRSKGHO

Fitosanitarni inšpektorji in Inšpektorji za kakovost živil

Kmetijski inšpektorji

Inšpektorji za kakovost živil

Inšpektorji za kakovost živil

Inšpektorji za kakovost živil

 

Živila neživalskega izvora razen tistih, ki so v pristojnosti ZIRS1

Živila rastlinskega izvora-primarna proizvodnja vključno s prvim dajanjem na trg

Živila neživalskega izvora razen tistih, ki so v pristojnosti ZIRS2

Živila neživalskega izvora razen tistih, ki so v pristojnosti ZIRS2

Živila neživalskega izvora razen tistih, ki so v pristojnosti ZIRS2

VELJAVNI PREDPISI

vsi horizontalni predpisi (splošna načela in zahteve živilske zakonodaje)

in

vsi vertikalni predpisi (specifični predpisi, ki urejajo posamezna področja)

1. Prehranska dopolnila, živila za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, materiali, ki prihajajo v stik z živili

2. Prehranska dopolnila, živila za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, pitna voda, materiali, ki prihajajo v stik z živili

3. Uredba 178/2002, člen 3: „prodaja na drobno“ je ravnanje z živili in/ali predelava živil in njihovo shranjevanje a kraju prodaje ali dostave končnemu potrošniku ter vključuje distribucijske službe, preskrbo s pripravljeno hrano, tovarniške menze, obrate javne prehrane v zavodih, restavracije in druge podobne prehrambne storitvene dejavnosti, trgovine, distribucijske centre supermarketov in prodajna mesta v trgovini na veliko

 

Inšpektorji za kakovost živil delujejo na sedežu inšpektorata v Ljubljani, na sedežih osmih območnih enot in sicer v Ljubljani, v Mariboru, v Murski soboti, v Celju, v Novem Mestu, v Kranju, v Kopru in v Novi Gorici (pisarna v Vrtojbi) ter v devetih izpostavah, v Slovenski Bistrici, v Mozirju, v Brežicah, v Radovljici, v Sežani, Postojni, Vrtojbi, Črnomlju in na Jelšanah.

 

Nacionalna kontaktna točka RASFF

Od 15.4.2010 Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje opravlja naloge nacionalne kontaktne točke, preko katere se Republika Slovenija vključuje v EU sistem hitrega obveščanja za živila ter krmo (RASFF – Rapid Alert System for Feed and Food) - ta sistem služi prenosu informacij o problematiki na področju varnosti hrane oziroma živil ter omogoča hitro informiranje in ukrepanje vseh pristojnih organov zaradi učinkovitega obvladovanja tveganj.

 

Kontaktni naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje

Parmova ul. 33

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel. 01/43 45 700

Fax. 01/43 45 717

e-pošta: rasff.irskgh(at)gov.si

 

* * *