Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INŠPEKCIJA ZA KONTROLO KRME - ARHIVSKE VSEBINE

ARHIVSKE VSEBINE - OD 1. 1. 2013 V PRISTOJNOSTI UVHVVR

 

 

Parmova ul. 33

1000 Ljubljana

 

Tel. 01/43 45 700

Fax. 01/43 45 717

 

Vodja inšpekcije za kontrolo krme:

Mag. Niko ŠIVIC

e-pošta: niko.sivic(at)gov.si

 

Namestnica vodje inšpekcije za kontrolo krme:

Tatjana JERBIČ

e-pošta: tatjana.jerbic(at)gov.si

 

 

Po evropski zakonodaji je "krma" (ali "krmilo") opredeljena kot vse snovi ali izdelki, vključno z dodatki, predelani, delno predelani ali nepredelani, ki se uporabljajo za krmljenje živali. Posebej pomembna je krma, ki se uporablja za krmljenje živali namenjenih za proizvodnjo hrane. Evropski pravni red skupaj obravnava hrano in krmo namenjeno živalim za proizvodnjo hrane. Živinoreja ima zelo pomembno vlogo v kmetijskem sektorju Skupnosti. Zadovoljivi rezultati te dejavnosti so v veliki meri odvisni od uporabe varne in kakovostne krme.

 

Ne glede na to, ali se živinorejska proizvodnja izvaja s pomočjo doma pridelane ali kupljene krme, pomeni le ta v stroških proizvodnje pomemben delež. V intenzivnih rejah, ki temeljijo izključno na kupljeni krmi je ta delež tja do 70%, v posameznih primerih pa tudi več. Cena krme se na trgu oblikuje glede na ponudbo in povpraševanje na eni strani, ter kakovost in posebne namene (za ekološko, sonaravno, … rejo) na drugi strani. Naloga inšpekcije za kontrolo krme ni zaščita kupcev pred delovanjem tržnih zakonitosti, pač pa zagotoviti pošteno ravnanje v trgovini s krmo ter zaščititi interese potrošnikov. Interes potrošnikov se odraža v zahtevi, da za svoje živali lahko kupijo krmo, ki je varna in ustreza predpisani oziroma označeni kakovosti. Poleg tega pa morajo dobiti tudi druge informacije, ki bi jih utegnile zanimati z vidika etike (gensko spremenjena krma), varovanja okolja itd. Krma, ki je v prometu, mora biti označena na predpisan način.

  

* * *