Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INŠPEKCIJA ZA OKOLJE IN NARAVO

Od 1.1.2015 inšpekcija za okolje in naravo deluje v sklopu Inšpektorata RS za okolje in prostor.

NA TEJ STRANI SO OHRANJENE LE ARHIVSKE VSEBINE!!!

 

Dunajska cesta 58 

1000 Ljubljana

 

tel. 01/43 45 700

Fax. 01/43 45 717

 

Vodja inšpekcije: Nevenka Žvokelj

 

e-pošta: nevenka.zvokelj(at)gov.si

 

Inšpekcija za okolje in naravo opravlja inšpekcijski nadzor na področju varstva okolja in narave, ekološkega nadzora na državni meji, vodnega režima, urejanja voda in gospodarjenja z njimi. V okviru naštetih področij nadzora konkretno nadzoruje kakovost zraka, ravnanje z odpadki, kakovost voda, emisij snovi v vode, industrijsko onesnaževanje in tveganje, hrup, elektromagnetno sevanje, svetlobno onesnaževanje, nadzor nad kemikalijami in gensko spremenjenimi organizmi ter nadzor nad ohranjanjem narave.

 

Inšpekcija za okolje in naravo je z reorganizacijo ministrstev dne 1.4.2012 pričela delovati v Inšpektoratu RS za kmetijstvo in okolje. Inšpektorji za okolje so po izobrazbi različnih naravoslovnih, družboslovnih in tehničnih ved: univ.dipl. kemijske tehnologije, univ.dipl.inž. metalurgije in materialov, univ.dipl. kemije, univ.dipl.inž. tekstilne tehnologije, univ.dipl. biologije univ.dipl.inž. kmetijstva, univ. dipl. geografije, univ.dipl.inž. geologije, univ.dipl. inž. zootehnike, univ.dipl.inž. vodarstva in komunalnega inženirstva, univ.dipl.inž. krajinske arhitekture, univ.dipl.prava. univ.dipl. organ., dipl. uprav. organizator. Inšpektorji imajo najmanj petletne izkušnje in opravljen strokovni izpit za inšpektorja.