Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VINARSKA INŠPEKCIJA

Dunajska cesta 58

1000 Ljubljana

 

Tel. 01/43 45 700

Fax. 01/43 45 717

 

Vodja po pooblastilu:  Tatjana Močan

 

e-pošta: tatjana.mocan(at)gov.si

 

 

Vino nastane s popolnim ali delnim alkoholnim vrenjem iz svežega zdrozganega ali nezdrozganega grozdja ali iz grozdnega mošta, pridelanega iz grozdja vinske trte Vitis Vinifera. Tehnološko gledano je vino proizvod, saj nastane s predelavo grozdja. Zaradi odločilnega vpliva pridelovalnega območja na značilnosti in kakovost vina ter zaradi neponovljivosti letnika pridelave, ga lahko upravičeno uvrščamo tudi med kmetijske pridelke. Vino gre na svoji poti od vinograda do kozarca skozi različna življenjska obdobja. Grozdje zori na trti, vino se rodi med alkoholnim vrenjem, doseže svojo zrelost, kakovostni vrh in se s prestaranjem zlomi. Vsako vino ima različno dolgo življenje, podobno kot človek. Čeprav je vino alkoholna pijača, je sočasno tudi kulturna dobrina neke države. Vpliva na človeka, njegov način življenja in širše tudi na značaj naroda. Vino je neločljivo povezano z evropsko zgodovino in daje Evropi svojevrsten pečat. Evropska skupnost je največja proizvajalka in vodilna izvoznica vin ter največji vinski trg na svetu. Tudi v Sloveniji imata vinogradništvo in vinarstvo pomembno vlogo pri gospodarskem in demografskem razvoju, ohranjanju kulturne krajine, krepitvi turizma in boljši prepoznavnosti naše države v mednarodnem okolju. Važno vlogo v prizadevanju resornega ministrstva za izboljšanje stanja na področju vinogradništva in vinarstva ima tudi vinarska inšpekcija. Njena naloga je nadzor nad izvajanjem določb veljavne zakonodaje pri pridelavi in prometu grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina.

  • Obvestila potrošnikom - umiki in odpoklici
  • Registracija živilskega obrata
  • Poročila