Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KONTAKTNI PODATKI ENOT IRSKGLR

Seznam notranjih organizacijskih enot Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo:

 

Naziv:

 

Naslov:                       

Kontaktni podatki:

 

 

 

Vodja:

Namestnik:

INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO

Urad glavnega inšpektorja

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 434 5700

telefaks: (01) 434 5717

e-pošta: irskglr.mkgp@gov.si

http:// www.ikglr.gov.si/

mag. Saša Dragar Milanovič, glavna inšpektorica

Matjaž Kočar, namestnik glavne inšpektorice

 

 

Naziv:

Naslov:                       

Kontaktni podatki:

 

 

 

Vodja:

INŠPEKCIJA ZA KMETIJSTVO

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 434 5700

telefaks: (01) 434 5717

e-pošta: irskgh.mkgp@gov.si

http:// www.ikglr.gov.si/

mag. Andreja But, direktorica inšpekcije za kmetijstvo

  

Naziv:

Naslov:                       

Kontaktni podatki:

 

 

 

Vodja:

INŠPEKCIJA ZA GOZDARSTVO

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 434 5700

telefaks: (01) 434 5717

e-pošta: irskglr.mkgp@gov.si

http:// www.ikglr.gov.si/

Andrej Drašler, direktor inšpekcije za gozdarstvo

  

Naziv:

Naslov:                       

Kontaktni podatki:

 

 

 

Vodja:

INŠPEKCIJA ZA VINARSTVO

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 434 5700

telefaks: (01) 434 5717

e-pošta: irskglr.mkgp@gov.si

http:// www.ikglr.gov.si/

mag. Andreja But, vodja po pooblastilu

  

Naziv:

Naslov:                       

Kontaktni podatki:

 

 

 

Vodja:

INŠPEKCIJA ZA LOVSTVO IN RIBIŠTVO

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 434 5700

telefaks: (01) 434 5717

e-pošta: irskglr.mkgp@gov.si

http:// www.ikglr.gov.si/

Igor Simšič, direktor inšpekcije za lovstvo in ribištvo

  

Naziv:

Naslov:                       

Kontaktni podatki:

 

 

 

Vodja:

SLUŽBA ZA SKUPNE IN PRAVNE ZADEVE

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 434 5700

telefaks: (01) 434 5717

e-pošta: irskglr.mkgp@gov.si

http:// www.ikglr.gov.si/

Matjaž Kočar, po pooblastilu

  

Naziv:

Naslov:                       

Kontaktni podatki:

 

 

 

Vodja:

OBMOČNA ENOTA CELJE

Opekarniška cesta 2, 3000 Celje

telefon: (03) 425 2760

telefaks: (03) 425 2765

e-pošta: celje.irskglr@gov.si

http:// www.ikglr.gov.si/

mag. Andreja But, vodja območne enote – vinarska inšpektorica

  

Naziv:

Naslov:                       

Kontaktni podatki:

 

 

 

Vodja:

OBMOČNA ENOTA KOPER

Belveder 4a, 6000 Koper

telefon: (05) 669 3932

telefaks: (05) 669 3946

e-pošta: koper.irskglr@gov.si

http:// www.ikglr.gov.si/

Alenka Čar Seražin, vodja območne enote - gozdarska inšpekorica

  

Naziv:

Naslov:                       

Kontaktni podatki:

 

 

 

Vodja:

OBMOČNA ENOTA KRANJ

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

telefon: (04) 231 9133

telefaks: (04) 231 9134

e-pošta: kranj.irskglr@gov.si

http:// www.ikglr.gov.si/

Janez Slavec, vodja območne enote – gozdarski inšpektor

  

Naziv:

Naslov:                       

Kontaktni podatki:

 

 

 

Vodja:

OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 420 4500

telefaks: (01) 434 5717

e-pošta: ljubljana.irskglr@gov.si

http:// www.ikglr.gov.si/

mag. Igor Curk, vodja območne enote – gozdarski inšpektor

  

Naziv:

Naslov:                       

Kontaktni podatki:

 

 

 

Vodja:

OBMOČNA ENOTA MARIBOR

Partizanska cesta 47, 2000 Maribor

telefon: (02) 238 0966

telefaks: (02) 238 0967

e-pošta: maribor.irskglr@gov.si

http:// www.ikglr.gov.si/

Tatjana Košar, vodja območne enote – kmetijska inšpektorica

  

Naziv:

Naslov:                       

Kontaktni podatki:

 

 

 

Vodja:

OBMOČNA ENOTA MURSKA SOBOTA

Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota

telefon: (02) 512 4940

telefaks: (02) 512 4946

e-pošta: murskasobota.irskglr@gov.si

http:// www.ikglr.gov.si/

Anton Lejko, vodja območne enote – gozdarski in lovski inšpektor

  

Naziv:

Naslov:                       

Kontaktni podatki:

 

 

 

Vodja:

OBMOČNA ENOTA NOVA GORICA

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

telefon: (05) 335 1110

telefaks: (05) 335 1114

e-pošta: novagorica.irskglr@gov.si

http:// www.ikglr.gov.si/

Svetlana Rejc, vodja območne enote – kmetijska inšpektorica

  

Naziv:

Naslov:                       

Kontaktni podatki:

 

 

 

Vodja:

OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO

Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto

telefon: (07) 394 2440

telefaks: (07) 394 2446

e-pošta: novomesto.irskglr@gov.si

http:// www.ikglr.gov.si/

Borut Tavčar, vodja območne enote – gozdarski in lovski inšpektor