Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KMETIJSKA INŠPEKCIJA

Predpisi, ki opredeljujejo področje dela Kmetijske inšpekcije

 

Materialni predpisi:

 

  • Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB2, Uradni list RS, št. 71/2011, 58/2012):
  • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008)
  • Zakon o mineralnih gnojilih (ZMinG-1, Uradni list RS, št. 29/2006)
  • Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/2002, ZdZPKG št. 45/2004)
  • Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (ZSGSROKR, Uradni list RS, št. 41/2009)
  • Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/2006, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012)
  • Zakon o vodah (ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/2002, 57/2008, 57/2012)
  • Uredba o vodovarstvenih območjih za vodna telesa vodonosnikov v Republiki Sloveniji, sprejete na podlagi Zakon o vodah
  • Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/2009, 5/2013)